Huisstijl Cocensus

Cocensus te Hoofddorp is met ingang van 1 januari 2007 van start gegaan als samenwerkingsverband op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ en de gemeentelijke belastingen voor de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. Een van de doelstellingen van Cocensus is qua aantal deelnemende gemeenten verder te groeien: zo zijn inmiddels Oegstgeest, Hillegom en Beverwijk aangesloten.

Naast de hiervoor genoemde werkzaamheden biedt Cocensus ook ondersteuning bij bijvoorbeeld de communicatie over de diverse gemeentelijke heffingen. Zo verzorgt Cocensus de bouw en het onderhoud van de gemeentelijke belastingsite voor de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. Verder levert Cocensus ter ondersteuning voor de opvang van klantencontacten aan de deelnemende gemeenten een script met vragen en antwoorden gericht op allerhande belastingaspecten (de WOZ, de heffingssoorten, bezwaar, de betaling, de kwijtschelding, de meest gestelde vragen).

Jaap Wiering ontwikkelde de grafische identiteit en huisstijl voor Cocensus die breed geïmplementeerd is.

Comments are closed.