Copyright op website

De op deze website gepubliceerde teksten, afbeeldingen (logo’s, foto’s, illustraties), waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Fanagalo en/of onze opdrachtgevers. Ze worden beschermd door auteursrecht (copyright), merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot deze site. Het is daarom niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Fanagalo, zijn louter opgenomen ter informatie voor bezoekers.